Zgłoś interwencję

Pilne zdarzenia, wymagające niezwłocznej interwencji, należy
zgłaszać pod całodobowy bezpłatny numer telefon
986


UWAGA

Warunkiem otrzymania pisemnej odpowiedzi na zgłoszoną interwencję jest umieszczenie swoich danych osobowych (imię i nazwisko zgłaszającego oraz adres zamieszkania). Zostanie ona udzielona na wskazany adres korespondencyjny.

 

Formularz kontaktowy