Zaśmiecony teren

 

 

W dniu 16.05.2019r patrol straży miejskiej stwierdził nieprawidłowości w utrzymaniu czystości i porządku na terenie nieruchomości mieszczącej się przy ulicy Hażlaskiej.

Przedmiotowy teren zaśmiecony był między innymi elementami plastikowymi, elektrośmieciami, butelkami, itp. odpadami. Z uwagi na powyższe, zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Cieszyn, osobie odpowiedzialnej za przedmiotowy teren zostanie wydane polecenie jego uprzątnięcia w wyznaczonym terminie.