Zaśmiecony teren

W dniu 11.03.2017r patrol straży miejskiej stwierdził nieprawidłowości w utrzymaniu czystości i porządku na terenie zielonym znajdującym się w rejonie ulicy Kossak-Szatkowskiej. Przedmiotowy teren zaśmiecony był różnego rodzaju odpadami. Z uwagi na powyższe, zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Cieszyn, osobie odpowiedzialnej za przedmiotowy teren zostało wydane polecenie jego uprzątnięcia w wyznaczonym przez strażników terminie.