Zanieczyszczona droga

W dniu 08.03.2017r patrol Straży Miejskiej interweniował na ulicy Mlecznej w związku z zanieczyszczeniem drogi. Na miejscu strażnicy stwierdzili zanieczyszczony gnojowicą kilkuset metrowy odcinek w/w ulicy. Po śladach zanieczyszczeń z których dodatkowo roznosił się po okolicy uciążliwy zapach, interweniujący funkcjonariusze SM bez trudu dotarli do sprawcy wykroczenia. Przeciwko osobie, która dopuściła się sporego zanieczyszczenia miejsca, skierowany został wniosek o ukaranie przez Sąd.