Palili odpady w piecu

W dniu 15.03.2017r dyżurny KSM otrzymał zgłoszenie o uciążliwym zapachu oraz dymie, który miał się wydobywać z komina jendego z bydynków mieszczących się przy ul. Mała Łąka. Przybyli na miejsce strażnicy miejscy stwierdzili unoszącą się w powietrzu charkterystyczną woń spalanych odpadów. Przeprowadzona przez funkcjonariuszy SM, kontrola paleniska potwierdziła, iż w piecu spalane były odpady, których część składowano w pomieszczeniu kotłowni. Osoba odpowiedzialna za spalanie odpadów poza wyznaczonymi do tego celu spalarniami ukarana została mandatem karnym.