Rozłożenie mandatu karnego na raty - Straż Miejska w Cieszynie, Cieszyn

http://www.bip.sm-cieszyn.pl

Co i jak załatwić » Rozłożenie mandatu karnego na raty

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE MANDATU NA RATY

  1. Zgodnie z Uchwałą LII/531/06 Rady Miasta Cieszyna z dnia 31.08.2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych, jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia mandatu karnego kredytowanego na raty.


  2. Jeżeli zostałeś ukarany mandatem karnym kredytowanym, a nie jesteś w stanie natychmiast (w ciągu siedmiu dni) zapłacić należności, to możesz zwrócić się z prośbą do Burmistrza Miasta o rozłożenie mandatu na dogodne dla Ciebie raty.


  3. W tym celu musisz złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego wniosek. Do wniosku należy dołączyć: dowód opłacenia opłaty skarbowej (10zł) lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (zwalnia z opłaty skarbowej), dokumenty potwierdzające Twoją trudną sytuację materialną np.: zaświadczenie z Urzędu Pracy.


  4. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji nie zapłacenia którejkolwiek z rat w terminie - sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.


http://sm.cieszyn.pl/?p=p_376&sName=

http://sm.cieszyn.pl/?p=p_1853&sName=http://www.sm.cieszyn.pl/index.php?p=p_43&sName=Ankieta

http://www.sm.cieszyn.pl/?p=p_27

スーパーコピーブランド
replica uhren kaufen replica nubeo uhren kaufen replica breitling uhren kaufen replica bvlgari uhren kaufen hdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE cable wholesale equipaciones de futbolequipaciones futbol clubes 2016 17equipaciones futbol clubes ninos 2016 17equipaciones futbol mujeres 2016 17